Digitalna nematerijalna kulturna baština

Vodeći partner

Udruženje za promociju turizma - Vidin

Drugi partner

Institut za pogranična područja

Ciljevi projekta

Opšti cilj projekta je promovisanje nematerijalnog kulturnog nasleđa (NKN) Zaječarskog i Vidinskog okruga korišćenjem savremenih IT tehnologija.

Specifični ciljevi: podizanje svesti za NKN, stvaranje jedinstvene prekogranične baze podataka za NKN i stvaranje preduslova za stvaranje novih turističkih proizvoda za nematerijalnu kulturnu baštinu;

Aktivnosti projekta

Rezultati projekta